CLVI, E

Motie-Otten (Fractie-Otten) over het uitstellen van de stemming over de herziening van het Reglement van OrdeIn deze motie wordt de Kamer verzocht om de stemming over de herziening van het Reglement van Orde tot nader order uit te stellen zodat de nieuwe Eerste Kamer zelf kan beslissen over haar eigen Reglement van Orde.Kerngegevens

nummer CLVI, E
ingediend 8 mei 2023
bij het debat over het Voorstel tot herziening van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer (EK, B)
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 16 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OSF, Fractie-Otten, PVV, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) H. Otten (Otten)
dossier(s) Verslag van de Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde (CLVI)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)