35.026, I

Motie-Sent (PvdA) c.s. over een separate doenvermogentoets voor toekomstige pakketten BelastingplanIn deze motie wordt de regering verzocht het pakket Belastingplan voortaan te voorzien van een separate doenvermogentoets.Kerngegevens

Nummer 35.026, I
Ingediend 11 december 2018
Behandelstatus aangenomen
Toelichting behandelstatus Op 18 december 2018 aangenomen. ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.
Indiener(s) Prof.dr. E.M. Sent (PvdA)
Mede ondertekend door Mr. M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
Dr. H.A. Binnema (GroenLinks)
Dr. P. Ester (ChristenUnie)
F. Köhler (SP)
Wetsvoorstel(len) Belastingplan 2019 (35.026)
Behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)