Wetsvoorstel Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte aangenomen en overig stemmingsnieuws1 april 2003

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen.

Tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel is de

  • Motie-Van-Leeuwen (CDA) c.s. inzake diverse (uitvoerings)aspecten van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (28.169, EK 48e)

ingediend. De stemming over deze motie vindt plaats op 8 april 2003.

Verder zijn de wetsvoorstellen

zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen

Sociale media menu


Deel dit item: