Senaat stemt in met verscherping aanpak 'cybercrime'De Eerste Kamer heeft dinsdag 30 mei 2006 ingestemd met een verscherping van maatregelen die computercriminaliteit ('cybercrime') moeten tegengaan. Zonder stemming ging de senaat akkoord met aanpassing van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten en met het uit 2001 daterende Verdrag inzake bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken.

Computervredebreuk

Voor de stemming kruisten drie senatoren de degens met Justitieminister Donner over onderdelen van de voorstellen. Zo sneed senator Franken het onderwerp 'computervredebreuk' aan. Franken sprak niet alleen namens zijn eigen CDA-fractie, maar ook namens de fractie van de PvdA. Volgens Franken is het bekende begrip huisvredebreuk niet volledig vergelijkbaar met computervredebreuk. Franken pleitte voor niet strafbaarheid van inbreukplegers indien iemand zijn computer niet heeft beveiligd. Minister Donner vond dit te ver gaan. Hij wilde dan ook niet toezeggen dat het openbaar ministerie alleen tot vervolging van computercriminaliteit zal overgaan bij wel beveiligde computers Iemand die ongevraagd mijn huis binnenloopt als mijn voordeur open staat pleegt ook huisvredebreuk, terwijl er geen bordje 'verboden toegang' op mijn deur staat, verduidelijkte Donner.

Te technisch

Franken sneed ook het onderwerp 'doorgifte en opslaan' van gegevens aan door internetproviders. Hij vond deze termen te 'technisch' en niet geheel passend bij de virtuele wereld van het internet. Minister Donner bestreed dit. Er wordt alleen meer aangegeven dat er iets gebeurt, maar niet hoe het gebeurt, betoogde de minister. Providers kunnen zich alleen beroepen op strafvrijwaring als zij zich beperken tot uitsluitend het doorgeven of opslaan van strafwaardige data van derden.

Toezegging

Mevrouw Broekers-Knol van de VVD kreeg de toezegging van de minister dat bij een algehele herziening van het Wetboek van Strafvordering de nieuwe definities van computercriminaliteit in het Wetboek van Strafrecht ook daar een plaats kunnen krijgen. Uit een oogpunt van systematiek zou dat beter zijn, gaf hij de VVD-senator toe.

Hackerprogramma's

Mevrouw De Wolff betoogde namens GroenLinks dat zij zich wel veilig voelt op straat, maar vaak niet op internet. In dit verband sneed zij het bestaan van hackerprogramma's aan die gewoon in de winkel te koop zijn. Zou dat niet verboden moeten worden. Minister Donner zei dat met die programma's geen misdrijven gepleegd mogen worden, maar men mag ze bijvoorbeeld wel 'verzamelen'.


Deel dit item: