Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Wetsvoorstel Wijziging Leerplichtwet 1969 met betrekking tot criteria voor scholen aangenomen en overig nieuws10 juli 2007

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen. ChristenUnie en SGP is daarbij aantekening verleend.

Bij de behandeling van het voorstel is de

ingediend. Deze motie is vandaag na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De Kamer heeft het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

Het wetsvoorstel

is zonder stemming aangenomen.

De beraadslaging over het wetsvoorstel

is geschorst tot een nader te bepalen datum.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, GroenLinks en PvdD stemden tegen.

Het debat over een "adequaat" volkenrechtelijk mandaat bij de uitzending van militairen is vandaag afgerond en daarbij is de

voor kennisgeving aangenomen.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks en PvdD stemden tegen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, SP, D66 en OSF stemden tegen.

De wetsvoorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel

is vandaag op verzoek van de CDA-fractie van de plenaire agenda afgevoerd. De Eerste Kamercommissie voor Justitie bespreekt vandaag nog de (verdere) procedure inzake dit wetsvoorstel.

De Kamer heeft mr. drs. B. Nieuwenhuizen op zijn verzoek van 7 juli 2007 (EK LII, A)Word-document per 1 augustus 2007 het meest eervolle ontslag verleend.

Sociale media menu


Deel dit item: