Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Spannende stemmingen in senaat1 februari 2008

De Eerste Kamer stemt dinsdag 5 februari 2008 hoofdelijk over het voorstel van de regering om via Holland Casino legaal gokken op internet (30.362) mogelijk te maken gedurende een proefperiode van drie jaar. Daarna wordt beslist of gokken via internet definitief wordt toegestaan en ook of andere aanbieders dan Holland Casino (dat onder controle staat van de Staat) internet op mogen. In de tussentijd probeert de regering de illegale aanbieders van het internet te weren.

Meerderheid niet zeker

Het is lang niet zeker dat een meerderheid van de Eerste Kamer dinsdag met dit voorstel zal instemmen. Van de regeringsfracties heeft alleen de PvdA-fractie zich voorstander getoond. De ChristenUnie is tegen en de CDA-fractie heeft hele grote aarzelingen. De grootste oppositiepartij VVD is tegen omdat tijdens de proefperiode geen andere aanbieders legaal toegang krijgen tot internet.

Uitgestelde stemming

Een ander heikel onderwerp dat de senaat dinsdag wil afhandelen betreft het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Van de Camp (CDA), Depla (PvdA), Griffith (VVD) en Van der Staaij (SGP) voor een nieuwe Wet op de parlementaire enquête (30.415). Vorige week is de stemming uitgesteld, omdat PvdA-woordvoerder Rehwinkel op de valreep nog een wijziging aanbracht in een motie, waarin wordt aangedrongen bij de regering om getuigen bij parlementaire enquêtes een zwijgrecht te geven en de bevoegdheid van de enquêtecommissie om in woningen binnen te treden beter te regelen (EK 30.415, J).

Ondergrondse netten

Een nieuw agendapunt dinsdag betreft een wetsvoorstel informatie-uitwisseling verplicht te stellen tussen kabel- en leidingbeheerders enerzijds en partijen die willen graven in de ondergrond (zogenoemde grondroerders) anderzijds (30.475). De bedoeling is om door de wettelijke verplichting tot informatie-uitwisseling beschadigingen aan kabels en leidingen en ook om ongevallen te voorkomen. Zes senatoren zullen over dit onderwerp debatteren met de regering: Franken (CDA), mevrouw Kneppers-Heijnert (VVD), Van Driel (PvdA), Reuten (SP), Laurier (GroenLinks) en Van den Berg (SGP).

Sociale media menu


Deel dit item: