Eerste Kamer spreekt over 'slimme meters'De vergadering van de Eerste Kamer staat op dinsdag 24 maart 2009 in het teken van 'slimme meters' bij de leveranties van gas en licht (31.374). Ook de wet die het mogelijk maakt wegprojecten sneller te gaan uitvoeren, de Spoedwet wegverbreding (31.721), staat op de agenda.

De voorgestane verbetering van de elektriciteits- en gasmarkt volgt op de invoering van EG-richtlijnen voor meer efficiëntie bij de levering van energie (31.320). Een voorname rol hierbij speelt de toepassing van 'slimme' (=digitale) energiemeters. Deze moeten de analoge meters gaan vervangen. De nieuwe meters kunnen op afstand worden gelezen en het jaarlijkse opnemen van de meterstanden behoort daarmee tot het verleden. Bovendien krijgt de verbruiker via internet direct inzicht in zijn eigen energieverbruik. Als gevolg daarvan denkt de regering dat een besparing van 2% op het gebruik van gas en elektriciteit is te bereiken.

Netbeheerders voorzien problemen, onder andere doordat de consument zelf kan vragen om het zo snel mogelijk plaatsen van een digitale meter. En de Consumentenbond ziet gevaren, omdat ook hackers de gegevens over energieverbruik kunnen aflezen en zo eventueel in kaart kunnen brengen wanneer bewoners langere tijd niet thuis zijn.

De Wet versnelling besluitvorming wegprojecten komt dinsdag 24 maart 2009 ook aan de orde. Als gevolg van deze wet worden bijvoorbeeld bij projecten die niet op veel weerstand stuiten minder eisen gesteld aan de op te stellen milieueffectrapportage. De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Eerste Kamer heeft begin februari nog legio schriftelijke vragen gesteld over dit wetsvoorstel. De onderwerpen die dan ook zeker aanstaande dinsdag in het debat aan de orde zullen komen, zijn de samenhang van de Spoedwet wegverbreding met andere wetsvoorstellen en beleidsvoornemens van de regering, zoals de Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, ten tweede het niet voldoen aan het verzoek van ook de Tweede Kamer tot het vragen van een nieuw advies aan de Raad van State en in hoeverre deze Spoedwet tegemoet komt aan de aanbevelingen uit het rapport "Sneller en Beter" van de commissie Elverding.Deel dit item: