Debat over wetsvoorstellen 'slimme meters' afgerond, stemmingen op 31 maart, en overig nieuwsDe Kamer heeft vandaag met de minister van Economische Zaken gedebatteerd over de wetsvoorstellen

De stemmingen over de wetsvoorstellen vinden plaats op dinsdag 31 maart 2009.

De Kamer heeft met de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gedebatteerd over het voorstel

De stemming over dit wetsvoorstel vindt eveneens plaats op dinsdag 31 maart 2009.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, SGP, D66, OSF, SP, PvdD en de Fractie-Yildirim stemden tegen.

De tijdens de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel op 17 maart ingediende

is vandaag ingetrokken.

De tijdens het Europadebat op 17 maart ingediende

is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Deel dit item: