Eerste Kamer wil derde termijn over 'slimme meter'31 maart 2009

De Eerste Kamer heeft dinsdag 31 maart op voorstel van PvdA-senator Van Driel besloten een derde termijn vast te knopen aan het debat over de invoering van de 'slimme' energiemeter (wetsvoorstellen 31.320 en 31.374). In het debat met minister Van der Hoeven van Economische Zaken op dinsdag 24 maart bleek al dat de senaat niet zonder slag of stoot met invoering van deze digitale meter ter vervanging van de analoge meters zou instemmen. SP-senator Reuten riep in een artikel in het Financieele Dagblad van 31 maart 2009 zijn mede-senatoren op tegen te stemmen.

Senator Van Driel vroeg ter voorbereiding van de derde termijn een brief van de minister waarin zij nader ingaat op de bezwaren van de Consumentenbond. Volgens deze bond leidt invoering van de 'slimme meter' o.a. tot inbreuken op de persoonlijke levenssfeer.

De Eerste Kamer besloot de derde termijn en de besluitvorming over beide wetsvoorstellen uit te stellen tot dinsdag 7 april 2009.


Deel dit item: