Wetsvoorstel Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen.

Tijdens het debat is de

ingediend. Over de motie wordt op 7 juli 2009 gestemd.

Het wetsvoorstel

is zonder stemming aangenomen. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend.

Tijdens het debat is de

ingediend. De stemming over de motie vindt plaats op 7 juli 2009.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, SP, VVD, PvdD en D66 stemden tegen.

Op verzoek van de VVD-fractie is de afhandeling als hamerstuk van wetsvoorstel

van de agenda afgevoerd. Het voorstel is na een kort debat met de minister van Justitie zonder stemming aangenomen. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend.

Op verzoek van de fractie van het CDA is de stemming over het wetsvoorstel

van de agenda afgevoerd. Op 6 en/of 7 juli 2009 vindt een heropening van de beraadslaging plaats.

De wetsvoorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Deel dit item: