Wetsvoorstel EPD verworpen en overig nieuws5 april 2011

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Tijdens de stemmingen is de 

ingediend. De motie is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, CDA, VVD, PvdD, SP, PvdA en GroenLinks stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, PvdA stemden voor.

De

is ingetrokken.

De Eerste Kamer heeft vandaag het begrotingsdebat over de "effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking" met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het kader van de

afgerond. Het voorstel is zonder stemming aangenomen. De fractie van GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

De stemmingen over de tijdens dit debat ingediende moties vinden plaats op 12 april 2011.

De Eerste Kamer heeft vandaag het debat over het wetsvoorstel

afgerond. De stemming vindt plaats op 12 april 2011.

De wetsvoorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. 

Sociale media menu


Deel dit item: