Wetsvoorstel Niet indexeren basiskinderbijslagbedrag aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel 

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, D66, CDA en VVD stemden voor. PvdD, OSF en 50PLUS waren afwezig.

De stemming over de tijdens het debat ingediende motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over het in beeld brengen van gevolgen van bezuinigingen voor gezinnen met kinderen (EK 33.525, F) vindt plaats op 2 juli 2013.

Het voorstel 

is zonder stemming aangenomen.

De Kamer heeft met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het voorstel

De stemmingen over het wetsvoorstel en over de tijdens het debat ingediende motie-Duthler (VVD) c.s. over wijziging van het wetsvoorstel (EK 33.268, E) vinden plaats op 2 juli 2013.

Het voorstel

is zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdD, SP, GroenLinks en PVV stemden tegen.

De fractie van de OSF was afwezig.

De

is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De wetsvoorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel

is zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.


Deel dit item: