Eerste Kamer: proces Noordvleugel opschortenDe Eerste Kamer heeft dinsdag 17 december een motie van senator Van Bijsterveld (CDA) aangenomen die de regering vraagt het (wetgevings)proces voor het vormen van de Noordvleugelprovincie op te schorten. De fracties van PVV, CDA, CU, SGP, GroenLinks, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor, de fracties van VVD, PvdA en D66 tegen. De laatste drie partijen legden ook een stemverklaring af tegen de motie; GroenLinks, 50PLUS en PVV een stemverklaring ten gunste van de motie.

Senator Engels (D66) noemde de motie "voorbarig" en "staatsrechtelijk onzuiver". De motie was ingediend bij de plenaire behandeling van de begrotingshoofdstukken van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op dinsdag 10 december.

Senator Van Bijsterveld (CDA) overwoog in het debat dat de regering tot nu toe niet aannemelijk heeft gemaakt dat er een sterk bestuurlijk draagvlak is voor de fusie. Minister Plasterk verklaarde eerder in het debat dat hij juist serieus in gesprek is met de betrokken provincies over de randvoorwaarden van de fusie.

De Eerste Kamer nam dinsdag een motie aan van senator Kuiper (CU) die de regering vraagt op welke termijn Nederland zich qua defensieuitgaven kan voegen naar een niveau dat past bij zijn eigen veiligheidsstrategie en de afgesproken internationale verplichtingen. De fracties van VVD, PvdA, PVV, CDA, CU, en SGP stemden voor, de overige fracties tegen. De motie was op dinsdag 10 december ingediend bij de behandeling van het begrotingshoofdstuk van Defensie. De SP had eerder al aantekening gevraagd bij de begroting van Defensie.


Deel dit item: