Voorstel Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het voorstel

na hoofdelijke stemming met 37 stemmen voor en 36 stemmen tegen aangenomen. Over vier moties die tijdens de plenaire behandeling op 8 juli werden ingediend werd ook hoofdelijk gestemd. 

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.  

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

Over het volgende verslag van de Commissie voor de Verzoekschriften heeft de Kamer besloten volgens het voorstel van de commissie


Deel dit item: