Wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen aangenomenDe Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen

na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, PvdD en SP stemden voor.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP en PvdD stemden tegen.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan. PvdD en PVV is daarbij aantekening verleend.Deel dit item: