Wet versterking positie curator aangenomen en overig nieuws21 maart 2017

De Eerste Kamer heeft vandaag met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens dit debat is de

ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden plaats op 28 maart 2017.

De Kamer heeft met de initiatiefnemers en de minister van Veiligheid en Justitie (V&J) gedebatteerd over

Tijdens dit debat is de

ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden plaats op 28 maart 2017.

Het wetsvoorstel

is zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.


Sociale media menu


Deel dit item: