Deskundigenbijeenkomsten over wetsvoorstel donorregistratieDe Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) houdt op dinsdagochtend 23 mei 2017 en dinsdagochtend 6 juni 2017 deskundigenbijeenkomsten over het initiatiefvoorstel-Dijkstra (D66) over een actief donorregistratiesysteem. Met dit wetsvoorstel wordt het bestaande beslissysteem voor donorregistratie gewijzigd; het toestemmingssysteem wordt vervangen door een systeem van Actieve Donor Registratie.

In de eerste bijeenkomst staan het perspectief van betrokkenen en het medisch perspectief  centraal, in de tweede bijeenkomst komt de systematiek in breed perspectief aan bod. De commissie wil met deze bijeenkomsten meer zicht krijgen op de gevolgen van de voorgestelde wijze van registreren voor potentiële donoren en ontvangers, degenen die niet reageren, nabestaanden en betrokken zorgverleners.

Het wetsvoorstel (EK, A)  is op 13 september 2016 in de Tweede Kamer na hoofdelijke stemming met 75 stemmen voor en 74 stemmen tegen aangenomen. De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van de Eerste Kamer heeft op 3 februari 2017 de memorie van antwoord (EK, G) van de initiatiefnemer ontvangen en op 13 december 2016 de antwoorden van de minister van VWS op de vragen in het voorlopig verslag (EK, F). De commissie heeft op 5 december 2016 de voorlichting van de Raad van State (EK, E) over dit wetsvoorstel ontvangen. 

De commissie-VWS in de Eerste Kamer heeft op 14 februari 2017 besloten de nadere procedure aan te houden tot na de deskundigenbijeenkomsten. 

De bijeenkomsten zullen worden gehouden in de plenaire zaal van de Eerste Kamer en zijn openbaar en via de livestream te volgen. Het aantal plaatsen op de publieke tribune van de Eerste Kamer is beperkt. Reservering is niet mogelijk. Van beide bijeenkomsten zal een woordelijk verslag worden gemaakt.


Deel dit item: