Nieuws uit de commissies van dinsdag 7 november 20178 november 2017

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten die de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 7 november 2017 hebben genomen over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

Meer afbeeldingen

Initiatiefvoorstel Wet open overheid, 33.328

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken gaat akkoord met het voorstel van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel Open Overheid om de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden totdat het in het regeerakkoord aangekondigde overleg tussen de initiatiefnemers en het kabinet is afgerond.

Belastingplan 2018, 34.785

Algemene financiële beschouwingen

De commissie Financiën besluit met inachtneming van het - naar verwachting - gewijzigde tijdschema voor de behandeling van het pakket Belastingplan 2018 in de Tweede Kamer, de aanvankelijke planning voor de behandeling van het pakket Belastingplan 2018 in de Eerste Kamer eveneens te herzien. De technische briefing over het pakket Belastingplan zal vooralsnog plaatsvinden op 28 november 2017. Op dinsdag 5 december 2017 zal het verslag inzake het pakket Belastingplan 2018 worden vastgesteld, waarna op dinsdag 12 december 2017 (in combinatie met de Algemene financiële beschouwingen) de plenaire behandeling zal plaatsvinden. De commissie besluit de inbrengdatum voor de schriftelijke voorbereiding van de Afb vast te stellen op dinsdag 21 november 2017.

Kennismakingsgesprek staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

De commissies Immigratie en Asiel/JBZ-raad en Justitie en Veiligheid hebben een informeel kennismakingsgesprek gevoerd met staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid, belast met onder meer vreemdelingenzaken en migratie.

Kennismakingsgesprek ministers op Justitie en Veiligheid

De commissies Immigratie en Asiel/JBZ-raad en Justitie en Veiligheid hebben een informeel kennismakingsgesprek gevoerd met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Dekker voor Rechtsbescherming.

Regime inzake fiscale eenheid, T02479

De fractie van het CDA (Van Rij) heeft inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering in verband met de toezegging over het informeren van de Kamer over eventuele noodzaak of wenselijkheid tot aanpassing van het huidige regime inzake de fiscale eenheid. Andere fracties kunnen zich eventueel nog aansluiten.

Sociale media menu


Deel dit item: