Nieuws uit de commissies: dinsdag 21 november 2017Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten die de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 21 november 2017 hebben genomen over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

Voorbereiding Algemene financiële beschouwingen

In de commissie Financiën geven de fracties van de VVD (De Grave), CDA (Van Rij), PVV (Van Strien) en SGP (Schalk) aan inbreng te hebben voor schriftelijk overleg met de regering ter voorbereiding van de Algemene Financiële Beschouwingen op 12 december 2017. De fractie van de ChristenUnie (Ester) volgt nog.

Evenwicht werk/privéleven voor ouders en mantelzorgers, E170021

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besluit schriftelijk te reageren op de brief van de Europese Commissie van 6 november 2017 inzake het gemotiveerde advies van de Eerste Kamer betreffende de conceptrichtlijn evenwicht tussen werk en privéleven (EK 34.719, C). Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd op 5 december 2017; de commissie overweegt op 12 december 2017 inbreng te leveren voor een brief aan de Europese Commissie.

Versterken Europese identiteit, (COM2017)673

In de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft de PVV-fractie aan vragen aan de regering te willen stellen over de Mededeling 'De Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur' (Bijdrage van de Europese Commissie aan de bijeenkomst van de leiders in Göteborg op 17 november 2017). Inbreng kan worden geleverd op 12 december 2017.

Toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen 34.471

De commissie Financiën brengt blanco eindverslag uit over wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen, teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Pseudonimiseren persoonsgebonden nummer onderwijsdeelnemer, 34.741

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan

Informele kennismaking met minister Schouten

De commissies Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben een informeel kennismakingsgesprek gevoerd met minister Schouten.


Deel dit item: