Debat over wetsvoorstel Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme afgerond, stemming op 25 septemberDe Eerste Kamer heeft vandaag met de minister van Justitie en Veiligheid gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens het debat werd de

ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden plaats op 25 september 2018.

De Kamer heeft met de minister voor Medische Zorg gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens dat debat werd een drietal moties ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en over de moties vinden plaats op 25 september 2018.

De Kamer is akkoord gegaan met het advies van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad van 11 september 2018 (EK 32.317, JG) om in te stemmen met het verlenen van medewerking voor de totstandkoming van de volgende besluiten:

  • Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Cyprus, Kroatië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van de Dominicaanse Republiek tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2018) 526 final);
  • Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk wordt gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Ecuador en Oekraïne tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2018) 527 final);
  • Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk en Roemenië worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Honduras tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2018) 528 final);
  • Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Luxemburg, Oostenrijk en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Belarus en Oezbekistan tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (COM(2018) 530 final).


Deel dit item: