Voorstel Wet antidopingbeleid aangenomen en overig nieuws25 september 2018

De Eerste Kamer heeft vandaag het voorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, PvdA, PvdD, GroenLinks, 50PLUS, OSF, SP, D66 en PVV.

Tegen: VVD en CDA.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, 50PLUS, OSF, SP, D66 en PVV.

Tegen: PvdD. 

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: PVV.

Tegen: PvdD, SGP, ChristenUnie, PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, 50PLUS, OSF, SP en D66.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PvdD, SGP, ChristenUnie, PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, 50PLUS, OSF, SP en D66.

Tegen: PVV.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV.

Tegen: SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, OSF en D66.

De

is ingetrokken.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV.

Tegen: SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, OSF en D66.

Op verzoek van het Kamerlid Prast (D66) is het voorstel

van de plenaire agenda afgevoerd. Het voorstel was geagendeerd om als hamerstuk afgehandeld te worden. De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) bespreekt op 2 oktober 2018 de procedure van behandeling van dit wetsvoorstel.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan.

De Kamer heeft een groot aantal slotwetten 2017 en begrotingswijzigingen in verband met de Voorjaarsnota 2018 afgehandeld als hamerstukken:


Sociale media menu


Deel dit item: