Wetsvoorstel Intrekking van de Wet raadgevend referendum aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag na een korte heropening van de beraadslaging in derde termijn het voorstel 

na hoofdelijke stemming met 40 stemmen voor (VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP) en 35 stemmen tegen (SP, PVV, GroenLinks, PvdA, PvdD, 50PLUS en OSF) aangenomen.

De 

is na hoofdelijke stemming met 9 stemmen voor (PVV) en 66 stemmen tegen (VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, 50PLUS en OSF) verworpen.

De

is na hoofdelijke stemming met 11 stemmen voor (PVV en 50PLUS) en 64 stemmen tegen (VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, en OSF) verworpen.

De

is ingetrokken.

De

is na hoofdelijke stemming met 35 stemmen voor (SP, PVV, GroenLinks, PvdA, PvdD, 50PLUS en OSF) en 40 stemmen tegen (VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP) verworpen.

De 

is na hoofdelijke stemming met 45 stemmen voor (SP, PVV, GroenLinks, PvdA, PvdD, 50PLUS, D66 en OSF) en 30 stemmen tegen (CDA, VVD, ChristenUnie en SGP) aangenomen.

De

is na hoofdelijke stemming met 11 stemmen voor (PVV en 50PLUS) en 64 stemmen tegen (VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, en OSF) verworpen.

Het voorstel 

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, 50PLUS en OSF.

Tegen: PVV.

De

en de

zijn na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor. 

Het wetsvoorstel 

is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor. 

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en PVV stemden voor.

Het wetsvoorstel

is na hoofdelijke stemming met 49 stemmen voor (VVD, ChristenUnie, GroenLinks, D66, CDA en PvdA) en 25 stemmen tegen (PVV, OSF, SP, PvdD, SGP en 50PLUS) aangenomen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.

De volgende wetsvoorstellen over de samenvoeging van gemeenten zijn na stemming bij zitten en opstaan aangenomen:

Voor: ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en D66.

Tegen: SGP, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en PVV.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, OSF en D66.

Tegen: PvdD, 50PLUS, SP en PVV.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, OSF, SP en D66.

Tegen: 50PLUS en PVV.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, OSF en D66.

Tegen: PvdD, 50PLUS, SP en PVV. 

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, OSF, SP en D66.

Tegen: 50PLUS en PVV.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, OSF, SP en D66.

Tegen: 50PLUS en PVV.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, OSF, SP en D66.

Tegen: 50PLUS en PVV.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, OSF en D66.

Tegen: PvdD, 50PLUS, SP en PVV.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, OSF en D66.

Tegen: PvdD, 50PLUS, SP en PVV.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, OSF, SP en D66.

Tegen: 50PLUS en PVV.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, OSF, SP en D66.

Tegen: 50PLUS en PVV.

De wetsvoorstellen 

zijn zonder stemming aangenomen. 

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SGP is daarbij aantekening verleend.

De volgende slotwetten zijn als hamerstukken afgedaan:

De betreffende bewindspersonen is daarbij décharge verleend.

De Kamer heeft ingestemd met het verzoek van de Griffier van de Eerste Kamer van 3 juli 2018 (EK CXXVIII, A) om uit zijn functie ontheven te worden.

De Kamer heeft conform de voordracht (EK CXXIX, A) van de Huishoudelijke Commissie van 4 juli 2018 mr. dr. R. (Remco) Nehmelman benoemd tot nieuwe Griffier van de Eerste Kamer.Deel dit item: