Motie-Dercksen (PVV) c.s. over het per omgaande sluiten van de El Tawheed moskee te Amsterdam (EK 34.746, E)In deze motie wordt de regering verzocht om alle nodige stappen te zetten om de El Tawheed moskee te Amsterdam per omgaande te sluiten.ingediend

11 september 2018

afhandeling

25 september 2018

resultaat

Verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.

bij

indiener

mede ondertekend door