Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Kamerleden bij NAVO Assemblee Halifax22 november 2018

Van 16 tot en met 19 november nam een Nederlandse delegatie van zes Kamerleden deel aan de jaarvergadering ('Annual Session') van de NAVO Parlementaire Assemblee. Die vond dit jaar plaats in de Canadese marinestad Halifax. De Eerste Kamerleden Frank van Kappen, Maria Martens en Menno Knip debatteerden daar, samen met hun collega's uit de Tweede Kamer Sven Koopmans, Raymond de Roon en Isabelle Diks, over de actuele agenda van het Noord- Atlantisch bondgenootschap.

Nederlandse delegatie NAVO PA
Meer afbeeldingen

Belangrijke thema's waren cybersecurity en de beïnvloeding van Westerse verkiezingen en referenda door buitenlandse mogendheden. Verder werd uitvoerig stil gestaan bij de recente ontwikkelingen rond het 'Intermediate-Range Nuclear Forces' (INF)-verdrag uit 1987, dat het gebruik van middellangeafstandsraketten door de Verenigde Staten en Rusland verbiedt. Er werden zestien rapporten besproken over, onder meer, de dreiging van hybride oorlogsvoering door Rusland, veiligheid en samenwerking in het Noordpoolgebied, afschrikkingsmaatregelen van de NAVO in Oost-Europa, de verdeling van de militaire en financiële lasten in het bondgenootschap en de NAVO-operatie in Afghanistan.

Maria Martens werd in Halifax herkozen als voorzitter van één van de vijf vakcommissies van de NAVO Assemblee, de 'Science & Technology Committee'. In die commissie werd gesproken over de dreiging van een terroristische cyberaanval, over het borgen van de technologische voorsprong van de NAVO en over Russische bemoeienis met recente verkiezingen in NAVO-lidstaten.

Frank van Kappen werd tijdens de 'Annual Session' gekozen tot vicepresident van de NAVO Assemblee, waarmee het Nederlandse parlement weer vertegenwoordigd is in het bestuur van de organisatie. Hij zal deze functie vervullen tot het einde van zijn Eerste Kamerlidmaatschap in juni 2019.

De rapporten en resoluties die zijn aangenomen tijdens de jaarvergadering van de NAVO Assemblee vindt u hier.

Sociale media menu


Deel dit item:
Nederlandse delegatie NAVO PA
Nederlandse delegatie NAVO PA
Maria Martens zit de Science & Technology Committee voor
Maria Martens zit de Science & Technology Committee voor
Maria Martens zit de Science & Technology Committee voor
Maria Martens zit de Science & Technology Committee voor
Frank van Kappen (links) en Menno Knip (rechts)
Frank van Kappen (links) en Menno Knip (rechts)
Logo
Logo
Vooruit
Terug