Wetsvoorstel over inbewaringstelling van Dublinclaimanten aangenomen en overig nieuws5 februari 2019

De Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen

als hamerstukken afgedaan.

De Kamer heeft met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens dat debat werd de motie-Van Hattem (PVV) c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels (EK, F) ingediend.

De stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op 12 februari 2019. Over de motie wordt op 5 maart 2019 gestemd.

De Kamer heeft met de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Financiën gedebatteerd over de wetsvoorstellen

De behandeling is op verzoek van de Kamer na de eerste termijn in afwachting van een brief van de minister geschorst.

De Kamer wenst de brief uiterlijk vrijdagochtend ontvangen. De voortzetting van de behandeling is voorzien voor 12 februari 2019.


Sociale media menu


Deel dit item: