Voorstel Wet omzetting aandelen aan toonder aangenomen en overig nieuws12 februari 2019

De Eerste Kamer heeft vandaag het voorstel

als hamerstuk afgedaan.

De Kamer heeft het wetsvoorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66.

Tegen: PVV.

Over de tijdens de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel op 5 januari 2019 ingediende motie-Van Hattem (PVV) c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels (EK, F) wordt op 5 maart 2019 gestemd.

De Kamer heeft op 29 januari 2019 gedebatteerd over de integriteitregels voor Eerste Kamerleden. Tijdens dat debat werd een drietal moties ingediend.

Vandaag werd tijdens een heropening van de beraadslaging met een derde termijn de

ingediend. Deze motie is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De drie op 29 januari 2019 ingediende moties zijn ingetrokken.

De Kamer heeft in tweede termijn met de minister voor Rechtsbescherming gedebatteerd over de wetsvoorstellen

Tijdens deze voortzetting van het debat van 5 februari 2019 werd een zestal moties ingediend waarover op 19 februari 2019 wordt gestemd. Dan wordt ook over het wetsvoorstel Organiseren van kansspelen op afstand (33.996) gestemd.

Op verzoek van de minister is de afhandeling van het wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime (34.471) aangehouden.


Sociale media menu


Deel dit item: