Deskundigenbijeenkomst Wet arbeidsmarkt in balansDe vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de Eerste Kamer houdt dinsdag 12 maart a.s. een deskundigenbijeenkomst over de Wet arbeidsmarkt in balans.

De deskundigenbijeenkomst heeft tot doel de leden van de commissie meer inzicht te geven in de voors en tegens van het wetsvoorstel, voordat zij verdere vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stellen.

Tijdens de deskundigenbijeenkomst geven deskundigen een inleiding waarna per blok ruimte is voor gedachtewisseling met de commissie. In het eerste blok geven wetenschappers en juristen hun visie op het wetsvoorstel, in het tweede blok is het de beurt aan de sociale partners.

Blok 1. Wetenschappers/juristen

 • E. 
  Verhulp, UvA

F.G. Laagland, RU

W.L. Roozendaal, VU

 • S. 
  Phlippen, EUR

J.J.M. de Laat, Rechtbank Midden-Nederland

Blok 2. Sociale partners/sector

 • J. 
  Vonhof, VNO/NCW - MKB Nederland
 • A. 
  van Wijngaarden, CNV
 • Z. 
  Boufangacha, FNV

M.A.E. Calon, LTO Nederland

De deskundigenbijeenkomst wordt voorgezeten door senator Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de vaste Kamercommissie SZW.

Het programma van de deskundigenbijeenkomst staat hier. De bijeenkomst wordt live gestreamd via www.eerstekamer.nl.


Deel dit item: