Wetsvoorstel Verbeteren toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg ingetrokkenMinister Bruins voor Medische Zorg en Sport (MZS) heeft het wetsvoorstel Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg bij brief van 13 mei 2019 ingetrokken. De Eerste Kamer zou dinsdag 14 mei het debat over dit wetsvoorstel voortzetten.

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport tijdens het debat op 17 december 2018
Grotere versie foto

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer in eerste termijn vond plaats op 17 december 2018. De behandeling is na afloop van de eerste termijn op verzoek van de minister Bruins (MZS) aangehouden. De minister wilde zich beraden over het wetsvoorstel.

De Voorzitter van de Eerste Kamer verzocht eerder de minister zijn standpunten uiterlijk 19 april 2019 aan de Kamer te doen toekomen. De minister voldeed bij brief van 19 april 2019 aan dat verzoek. De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besprak op 23 april 2019 de brief van de minister en het vervolg van de behandeling van het voorstel.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Minister Bruins van Medische Zorg en Sport tijdens het debat op 17 december 2018
Afbeelding 1 - Minister Bruins van Medische Zorg en Sport tijdens het debat op 17 december 2018