Eerste Kamer akkoord met nieuwe regels voor eigen integriteitDe Eerste Kamer heeft vandaag na stemmen bij zitten en opstaan het Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde en de vaststelling van een Gedragscode integriteit Eerste Kamer (CXXXIV, B) met algemene stemmen aangenomen. De Kamer stemde daarbij in met het Verslag van de Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit (CXXXIV). De tijdelijke commissie houdt hiermee op te bestaan. Een aantal fracties gaf dinsdag een stemverklaring af over de reglementswijziging waarin zij hun steun verder toelichtten.

De Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit presenteerde dinsdag 16 april 2019 een voorstel voor een gemeenschappelijke Gedragscode integriteit voor Eerste Kamerleden. Het Reglement van Orde van de Kamer kende weliswaar al een aantal bepalingen over integriteit maar het onderwerp werd voor het overige overgelaten aan de regels van de afzonderlijke fracties. De commissie zette met de door haar voorgestelde gedragscode een stap verder in een gemeenschappelijke benadering. Het voorstel van de commissie bevatte naast een aantal nieuwe en aangescherpte bepalingen tevens instrumenten voor naleving en interpretatie van de gedragscode.

De tijdelijke commissie was op 19 februari 2019 ingesteld als gevolg van een op 12 februari jl. kamerbreed gesteunde motie-Jorritsma-Lebbink c.s.. Deze motie werd ingediend naar aanleiding van een debat van fractievoorzitters op 29 januari jl. over het onderwerp integriteit. Het debat was de afronding van een reeks interne en externe gesprekken die de Kamer de afgelopen maanden heeft gevoerd over de eigen integriteitsregels.


Deel dit item: