Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Derde termijn Algemene financiële beschouwingen op 3 december26 november 2019

De Eerste Kamer heeft op verzoek van senator Koffeman (PvdD) besloten dinsdag 3 december een derde termijn te houden van de Algemene financiële beschouwingen. De Kamer heeft dinsdag 26 november wel gestemd over zeven moties die tijdens de Algemene financiële beschouwingen (Afb) op 19 november waren ingediend. Zij werden alle verworpen. Het betreft de volgende moties:

Minister Hoekstra van Financiën (staand) en senator Koffeman (midden) tijdens het debat op 19 november
Meer afbeeldingen
 • Motie-Van Rooijen c.s. die de regering verzoekt de pensioenen de komende twee jaar niet te verlagen;
 • Motie-Vendrik c.s. die de regering verzoekt, net als bij Invest-NL en de Europese Investeringsbank, het ondersteunen van fossiele projecten uit te sluiten van de exportkredietverzekeringen;
 • Motie-Vendrik c.s. die de regering verzoekt bij de nadere uitwerking van een investeringsfonds en beleidsagenda de gewenste transitie naar een duurzame economie en bevordering van brede welvaart centraal te stellen;
 • Motie-Koffeman c.s. die de regering verzoekt per direct nieuwe subsidieverlening voor biomassacentrales stop te zetten;
 • Motie-Koffeman c.s. die de regering verzoekt sterk vervuilende oude dieselauto's uit te sluiten van de youngtimerregeling en in ruil daarvoor de youngtimerregeling open te stellen voor elektrische auto's die ouder zijn dan vijf jaar;
 • Motie-Otten c.s. die de regering verzoekt om in afwachting van een integrale vereenvoudiging van het fiscale stelsel het Belastingplan 2020 zodanig aan te passen dat de algemene heffingskorting per 1 januari 2020 wordt verhoogd van 2.711 euro naar 3.500 euro;
 • Motie-Otten c.s. die de regering verzoekt om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor een vereenvoudiging van het toeslagensysteem en de Kamer daarover voor het volgende Belastingplan te informeren.

Vier moties zijn aangehouden. Het betreft de volgende moties:

 • Motie-Vendrik c.s. die de regering verzoekt periodiek een groene houdbaarheidsstudie te laten uitvoeren die inzicht biedt in de impact van klimaatverandering op de (Nederlandse) economie en begroting;
 • Motie-Sent c.s. die de regering verzoekt met de gemeenten in overleg te treden over het gemeentefonds en de uitkomst hiervan reeds in 2020 mee te nemen om in 2020 al in de financiële systematiek meer bestuurlijke rust te krijgen;
 • Motie-Koffeman c.s. die de regering verzoekt bij maatregelen ter bestrijding van de stikstofcrisis symptoombestrijding van onbewezen kwaliteit zoals technische aanpassing van stallen en samenstelling van veevoer uit te sluiten van subsidieverlening en in te zetten op een warme sanering van de veehouderij gericht op blijvende vermindering van het aantal gehouden dieren;
 • Motie-Van Rooijen c.s. die de regering verzoekt tot het instellen van een commissie van deskundigen, met als taakopdracht het onderzoeken van een prudente rekenrentemethodiek, die voor een deel aansluit bij de risicovrije rente en voor een ander deel rekening houdt met de feitelijke rendementen van pensioenfondsen.

Sociale media menu


Deel dit item:
Minister Hoekstra van Financiën (staand) en senator Koffeman (midden) tijdens het debat op 19 november
Minister Hoekstra van Financiën (staand) en senator Koffeman (midden) tijdens het debat op 19 november