Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Eerste Kamer steunt wijziging Meststoffenwet17 december 2019

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een voorstel van minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) tot wijziging van de Meststoffenwet ter implementatie van het zesde actieprogramma van de Europese Nitraatrichtlijn. De fracties van CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten steunden het wetsvoorstel, de fractie van PVV stemde tegen het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel moet helpen voorkomen dat de mestuitstoot te hoog wordt en zo de kwaliteit van het water te waarborgen.

Eerste Kamer steunt wijziging Meststoffenwet
Meer afbeeldingen

De Eerste Kamer verwierp twee moties van senator Kluit (GroenLinks). In de eerste motie verzocht zij de regering om meer beleidsopties uit te werken die uitgaan van afbouw van de derogaties en die te betrekken bij de verdere besluitvorming. De fracties van GroenLinks, D66, SP, PvdD, PvdA en OSF steunden de motie, de fracties van PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden tegen. In de tweede motie verzocht zij de regering om een plan van aanpak op te stellen met een specifiek tijdpad om te voldoen aan de reguliere normen uit de Nitraatrichtlijn en de Kamer hierover voor 1 mei 2020 te informeren. De fracties van GL, PvdD, PvdA en OSF steunden de motie, de fracties van PVV, CDA, D66, SP, CU, SGP, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden tegen. Minister Schouten had beide moties ontraden.

De Nitraatrichtlijn stelt een maximale hoeveelheid van 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar vast dat op of in de bodem gebracht mag worden. De Europese Commissie kan een lidstaat toestemming geven om hiervan af te wijken (derogatie) verlenen waardoor een hogere hoeveelheid dan 170 kilogram stikstof kan worden toegepast, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. De implementatie van de maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn in de Meststoffenwet is een noodzakelijke voorwaarde voor de derogatie die per 31 mei 2018 voor de jaren 2018 en 2019 is verleend.


Sociale media menu


Deel dit item:
Eerste Kamer steunt wijziging Meststoffenwet
Eerste Kamer steunt wijziging Meststoffenwet