Kamerleden bezoeken Caribisch deel Koninkrijk



Een delegatie van de Eerste en Tweede Kamer neemt van dinsdag 7 januari tot en met vrijdag 10 januari 2020 deel aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) op Curaçao.

De centrale thema's voor dit IPKO zijn onder andere de politieke en maatschappelijke situatie in Venezuela en de mogelijke gevolgen hiervan voor het Caribische deel van het Koninkrijk, de wederzijdse verkiezingswaarneming en de Sustainable Development Goals. Dit zijn doelstellingen, opgesteld door de Verenigde Naties, voor toekomstige duurzame ontwikkeling wereldwijd. Verder brengt de delegatie werkbezoeken aan onder andere de barakken vreemdelingenbewaring en het Curaçao Medical Centre.

Het IPKO is de overlegstructuur van de parlementen van de landen van het Koninkrijk en vindt doorgaans twee keer per jaar plaats. Tijdens het IPKO vergaderen delegaties van de Staten-Generaal en van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten over belangrijke thema's die alle landen van het Koninkrijk aangaan. De Staten van Sint Maarten zijn dit keer niet aanwezig, omdat er verkiezingen plaatsvinden.

De samenstelling van de Nederlandse delegatie is als volgt:

Eerste Kamer

Paul Rosenmöller (GroenLinks, vice-delegatieleider; voorzitter vaste commissie Koninkrijksrelaties)

Toine Beukering (FVD)

Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD)

Ria Oomen-Ruijten (CDA)

Carla Moonen (D66)

Tweede Kamer

Jan Paternotte (D66, delegatieleider; voorzitter vaste commissie Koninkrijksrelaties)

André Bosman (VVD)

Machiel de Graaf (PVV)

Chris van Dam (CDA)

Antje Diertens (D66)

Nevin Özütok (GroenLinks)

Ronald van Raak (SP)

Attje Kuiken (PvdA)


Deel dit item: