Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Eerste Kamer vergadert in beginsel weer wekelijks15 april 2020

De Eerste Kamer komt vanaf dinsdag 21 april a.s. in beginsel weer wekelijks in plenaire vergadering bijeen voor de behandeling van reguliere wetsvoorstellen en spoedwetsvoorstellen in verband met het coronavirus. De vergaderingen zullen met het oog op de maatregelen van het kabinet ter bestrijding van het virus nog steeds op een aangepaste beperkte wijze plaatsvinden. De Eerste Kamer zal ook - indien daar aanleiding voor is met het oog op het behandelen van spoedvoorstellen van het kabinet - tijdens de meivakantie plenair vergaderen. Commissievergaderingen van de Eerste Kamer vinden vooralsnog nog steeds alleen langs digitale weg plaats.

De Eerste Kamer bijeen op 7 april 2020
Meer afbeeldingen

Dit is dinsdag 14 april afgesproken in het wekelijks overleg van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, met de fractievoorzitters in de Eerste Kamer. In dat overleg werd onder meer gesproken over hoe de Eerste Kamer de komende tijd verder gaat nadat op dinsdag 7 april jl. voor het eerst sinds de beperkende corona-maatregelen van het kabinet, weer in het Kamergebouw is vergaderd.

Een meerderheid van de fracties vindt dat de Eerste Kamer de komende tijd niet alleen spoedwetgeving maar ook weer reguliere wetgeving moet afhandelen. De Eerste Kamer wil dat het democratische proces zoveel mogelijk doorgang vindt, en neemt daarbij de besluiten van het kabinet en de RIVM-richtlijnen in acht.

Advies Raad van State

De Eerste Kamer heeft afgelopen week de Raad van State om voorlichting (advies) gevraagd over de grondwettelijke (on)mogelijkheden van digitale aanwezigheidsregistratie en digitaal vergaderen en besluiten in situaties zoals nu met de coronacrisis het geval. Het advies wordt op korte termijn verwacht.

Spoedwetsvoorstellen coronavirus

De Eerste Kamer zal, op verzoek van het kabinet, de komende tijd spoedwetsvoorstellen behandelen die nodig zijn om de aanhoudende gevolgen van de aanpak van het coronavirus het hoofd te bieden. Het betreft het wetsvoorstel tijdelijke maatregelen Covid-19 van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het voorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Overige wetsvoorstellen die in behandeling zijn

Het kabinet heeft de Eerste Kamer vorige week bij brief van de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Dekker (Rechtsbescherming) aan de Voorzitter van de Eerste Kamer bericht dat het voor 21 bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstellen wenselijk is dat deze vóór de zomer door de Kamer (plenair) worden behandeld. Veertien wetsvoorstellen daarvan zou het kabinet graag zelfs binnen twee maanden afgehandeld zien. Eerste Kamervoorzitter Bruijn had het kabinet in een brief van 24 maart jl. om dit overzicht gevraagd met het oog op de beperkende maatregelen die gelden ter bestrijding van het coronavirus.

De Eerste Kamervoorzitter heeft de voorstellen in handen gesteld van de betreffende commissies in de Kamer. De commissies zullen de Eerste Kamervoorzitter adviseren over de wijze van afdoening.

Herdenkingen

De Eerste Kamer zal de komende tijd ook een aantal Eerste Kamerleden herdenken dat de afgelopen tijd is overleden. Op 29 februari 2020 overleed oud-senator Herman Redemeijer (PvdA), op 7 april jl overleed oud-senator Jan Reijnen (KVP) en op 10 april jl. overleed oud-senator Ing-Yoe Tan (PvdA). De herdenkingen gebeuren in een aangepaste plenaire vergadering, dus met inachtneming van de beperkende regels die gelden ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus.

Sociale media menu


Deel dit item:
De Eerste Kamer bijeen op 7 april 2020
De Eerste Kamer bijeen op 7 april 2020