Brief in verband met subsidiariteitstoets Europese klimaatwet vastgesteld en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de

als hamerstuk afgedaan. PvdA en GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

Ook het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. PVV en FVD is daarbij aantekening verleend.

De Kamer heeft na een korte heropening van de beraadslaging in derde termijn het wetsvoorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, FVD, VVD, D66 en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Otten, Groenlinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, PVV en PvdD.

Ook werd over zeven moties gestemd die op 19 mei 2020 bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel werden ingediend.

De motie

is door de indiener ingetrokken.

Na een heropening van de beraadslaging in derde termijn is de

ingediend en daarna aangehouden.

Deze gewijzigde motie vervangt de op 10 december 2020 bij de behandeling van het Belastingplan 2020 (35.302) ingediende en op die dag aangehouden motie 35.300, K.

De Kamer heeft met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedebatteerd over de uitvoering van de

Tijdens dit debat is de eerder aangehouden

door de indiener ingetrokken.

De Kamer heeft met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedebatteerd over het wetsvoorstel

De stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op 2 juni 2020.
Deel dit item: