Eerste Kamer neemt Coronawet in behandelingDe Eerste Kamer debatteert - onder voorbehoud - maandag 26 oktober plenair over het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19, ook wel de Coronawet genoemd. De Kamer stemt vervolgens in beginsel dinsdag 27 oktober over het wetsvoorstel. Voorwaarde is wel dat minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) volgende week schriftelijke voorbereidende vragen van de Kamer tijdig beantwoordt. Dinsdagmiddag 13 oktober stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel.

Dinsdagavond 13 oktober besloot de Eerste Kamer bij hamerstuk tot het vragen van voorlichting aan de Raad van State over een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel dat met name de positie van de Eerste Kamer raakt. Alleen de fractie van Forum voor Democratie vroeg aantekening bij de voorlichtingsvraag.

De Kamer vraagt voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de zelfgecreëerde zeggenschap van de Tweede Kamer en het uitsluiten daarbij van een deel van het parlement, te weten de Eerste Kamer, vanuit wetstechnisch en staatsrechtelijk oogpunt. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel van minister De Jonge geamendeerd waardoor voor ministeriële regelingen die uit de wet voortvloeien alleen bekrachtiging van de Tweede Kamer vereist is.

Dinsdag 20 oktober kunnen de leden van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en voor Binnenlandse Zaken (BiZa/AZ) inbreng voor verslag leveren.

Eerder, op 7 juli 2020, hielden de commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en voor Binnenlandse Zaken (BiZa/AZ) een mondeling overleg over covid-19-maatregelen. Dat overleg kunt u hier terugzien.


Deel dit item: