Fiscale verzamelwet 2021 aangenomen en overig nieuws10 november 2020

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen.

De stemmingen over de tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 10 november ingediende

vinden plaats op 17 november 2020.

De Kamer heeft de wetsvoorstellen

als hamerstukken afgedaan.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. De SGP-fractie is daarbij aantekening verleend.

De

is aangehouden. De stemming over deze motie vindt plaats op 17 november 2020.

De Kamer heeft gestemd over tijdens de Algemene Europese beschouwingen op 3 november 2020 ingediende moties.
Deel dit item: