Eerste Kamer debatteert over koppeling AOW-leeftijdDe Eerste Kamer debatteerde dinsdag 24 november met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Wet verandering koppeling AOW-leeftijd. De Kamer stemt volgende week, dinsdag 1 december, over het wetsvoorstel en over de in het debat ingediende motie-De Vries.

Het voorstel wijzigt de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW-leeftijd. De huidige directe koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de levensverwachting wordt vervangen door een koppeling waarbij de levensverwachting maar voor tweederde deel meespeelt. Hierdoor ontstaat door het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd volgens het kabinet een evenwichtigere verhouding tussen winst in levensverwachting en de leeftijd waarop het recht op ouderdomspensioen op grond van de AOW ontstaat.

De vier Kamerleden die het woord voerden namens hun fractie waren eensgezind in hun oordeel dat het wetsvoorstel een verbetering vormde ten opzichte van de huidige situatie. Wel had ieder van hen nog enkele vragen aan de minister over het wetsvoorstel.

Senator De Vries (Fractie-Otten) diende een motie die de regering verzoekt tot het doen van onderzoek naar de mogelijkheden voor het invoeren van een regeling vergelijkbaar met de Italiaanse 'Quota 100-regeling' waarbij een werknemer met pensioen kan gaan als de leeftijd plus het aantal jaren dat er sociale afdrachten zijn gedaan, opgeteld 100 is. Minister Koolmees vroeg De Vries de motie aan te houden omdat het kabinet een vergelijkbaar onderzoek doet.

50PLUS-senator Van Rooijen was blij dat de AOW-leeftijd nu minder snel gaat stijgen. Hij noemde de vergrijzing 'de toverbal voor de politiek' en wees op verkiezingsprogramma's waarin partijen fiscalisering van de AOW voorstellen.

Volgens senator Kox (SP) zou bevriezing van de AOW-leeftijd nog beter zijn dan dit voorstel, 'maar dit voorstel is beter dan wat er ligt.' PvdA-senator Crone zei dat zijn fractie de kern van dit wetsontwerp graag steunt: 'We werken om te leven en moeten niet doorwerken om te kunnen blijven leven,' aldus Crone.

Minister Koolmees zei dat in het wetsvoorstel een heldere, voorspelbare formule is gemaakt, waarmee ook het gedrag van de overheid voorspelbaar en daarmee betrouwbaar wordt. Het is ook een rechtvaardig systeem, omdat het geleidelijk is en geen grote knikken heeft, besloot Koolmees.Deel dit item: