Kamer steunt motie tegemoetkoming huurders



De Eerste Kamer heeft dinsdag gestemd over vier moties die waren ingediend tijdens het debat op 1 december met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over het wetsvoorstel Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen. Aanvaard werd de motie van senator Kox(SP) die de regering verzoekt of en op welke wijze de huurders die buiten deze wet vallen en in een vergelijkbare situatie verkeren, tegemoet gekomen kunnen worden, en daarover de Kamer ruim voor 1 juli 2021 te informeren. De fracties van SGP, CDA, Fractie-Van Pareren, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV, PvdD en ChristenUnie steunden de motie, de fracties van VVD, FVD en Fractie-Otten stemden tegen. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) had het oordeel over de motie aan de Kamer gelaten.

Senator Kox (SP)
Grotere versie foto

De Eerste Kamer verwierp drie moties van senator Van Hattem (PVV). Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) had deze moties ook ontraden.

De eerste motie van senator Van Hattem (PVV) roept de regering op voor 1 januari 2021 met aanvullende maatregelen te komen om huurders in de vrije/private sector op een gelijkwaardige manier te compenseren als de huurders in de sociale sector die met deze wet een huurverlaging krijgen. Deze motie kreeg steun van de fracties van Fractie-Van Pareren, PVV en PvdD.

De tweede motie van senator Van Hattem roept de regering op van de afdracht van het coronaherstelfonds aan de Europese Unie (EU) af te zien en dit geld onder andere in te zetten voor het terugdraaien van de huurverhogingen en voor generieke huurverlagingen. Deze motie kreeg steun van de fracties van Fractie-Van-Pareren, PVV en FVD.

De derde motie van senator Van Hattem roept de regering op geen cent meer te investeren in asielzoekerscentra en de duurzaamheidsopgave en deze middelen in te zetten voor het terugdraaien van de huurverhogingen en voor generieke huurverlagingen. Deze motie kreeg steun van de fracties van Fractie-Van-Pareren, PVV en FVD.

Het wetsvoorstel zelf is op 1 december jl zonder stemming aanvaard.



Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Senator Kox (SP)
Afbeelding 1 - Senator Kox (SP)