Wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2020 aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen. De fractie van de PVV heeft later aangegeven dat de fractie geacht wenst te worden tegen dit voorstel gestemd te hebben.

De stemming over de tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 8 december ingediende

vindt plaats op 15 december.

De Kamer heeft de

na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdD, PVV en Fractie-Van Pareren stemden voor.

De moties

zijn na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD, PVV en Fractie-Van Pareren stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. FVD, VVD en Fractie-Otten stemden tegen.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan.

De Kamer heeft op 7 en 8 december met de staatssecretarissen van Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat gedebatteerd over wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2021 c.a.

Het wetsvoorstel

is na het debat zonder stemming aangenomen.

Over de overige wetsvoorstellen wordt op 15 december gestemd.

Tijdens het debat zijn een aantal moties ingediend waarover ook op 15 december wordt gestemd.
Deel dit item: