Wetsvoorstel Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen. Over de tijdens de plenaire behandeling ingediende

wordt op 15 december 2020 aan het einde van de plenaire vergadering gestemd.

De Kamer heeft het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen. Over de tijdens de plenaire behandeling ingediende moties

wordt op 15 december 2020 aan het einde van de plenaire vergadering gestemd.

De Kamer heeft met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst gedebatteerd over het wetsvoorstel

Over dit wetsvoorstel en over de tijdens de plenaire behandeling ingediende moties

wordt op 15 december 2020 gestemd.
Deel dit item: