Eerste Kamer stemt in met Nationaal GroeifondsDe Eerste Kamer heeft dinsdag 12 januari in ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel de begrotingsstaat voor een Nationaal Groeifonds Op verzoek van senator Otten (Fractie-Otten) vond een hoofdelijke stemming plaats over het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel kreeg de steun van 54 senatoren; 15 senatoren stemden tegen.

De Eerste Kamer debatteerde op dinsdag 15 december 2020 met minister Hoekstra (Financiën) en minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) over het wetsvoorstel voor het Nationaal Groeifonds. Het kabinet wil met het fonds de komende vijf jaar 20 miljard euro uittrekken voor een impuls aan de welvaart. Het kabinet heeft er bewust voor gekozen om het fonds op afstand van de politiek te zetten, maar tegelijkertijd wel onder parlementaire controle te laten vallen.

Tijdens het debat diende senator Otten (Fractie-Otten) een motie in die de regering verzoekt de plannen voor het Nationaal Groeifonds zodanig aan te passen of aan te vullen opdat er een adequate "noodrem-procedure" aan de governance (toezicht) van het Nationaal Groeifonds wordt toegevoegd zodat effectief kan worden ingegrepen als de risico's niet langer opwegen tegen de investeringen. De motie werd dinsdag door de Eerste Kamer verworpen. Alleen de Fractie-van Pareren en Fractie-Otten stemden voor de motie.Deel dit item: