Beraadslaging over inwerkingtreding Omgevingswet geschorst en stemming uitgesteldDe Eerste Kamer heeft vanavond met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het voorgehangen ontwerpbesluit inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet (EK 33.118 / 34.986, BN met bijlage). Na de beantwoording in eerste termijn door de minister heeft de Kamer het ordevoorstel van het Lid Rietkerk (CDA) om de beraadslaging te schorsen en de stemming over het ontwerpbesluit tot een nader te bepalen moment uit te stellen, na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, CDA, Fractie-Van Pareren, FVD, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, D66 en ChristenUnie stemden voor het ordevoorstel. Fractie-Otten, SP, PVV en PvdD stemden tegen het ordevoorstel. De OSF was niet aanwezig bij deze stemming.

De minister had de Kamer eerder vandaag schriftelijk nader geïnformeerd over de voorhangprocedure (EK 33.118 / 34.986, BO).Deel dit item: