Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, Fractie-Otten, OSF, D66 en PVV stemden tegen.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. PvdD en SGP is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.

De Kamer heeft met de initiatiefnemer en met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het

Tijdens het debat werd de

ingediend.

De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden plaats op 26 januari 2021.
Deel dit item: