35.627

Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19In deze zevende incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2020 (35.300 VIII) gecorrigeerd. Zes eerdere ISB's (35.441, 35.464, 35.481, 35.499, 35.543 en 35.596) bevatte ook al correcties van de OCW-begroting voor 2020.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 17 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FVD.

Tegen: PvdD en SGP.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 januari 2021 als hamerstuk afgedaan. PvdD en SGP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

6 november 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 6 november 2020 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 6 november 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 6 november 2020.


Documenten

9