Wetsvoorstel Verwijderen of hergebruik van mijnbouwwerken en investeringsaftrek aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Van Pareren, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en ChristenUnie.

Tegen: PvdD.

De FVD-fractie was niet aanwezig bij de stemming.

Het

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: Fractie-Van Pareren, FVD, Fractie-Otten, het lid Karimi (GroenLinks), SP, 50PLUS, OSF, D66, PVV, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: SGP, CDA, VVD, GroenLinks (met uitzondering van het lid Karimi) en PvdA.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, 50PLUS, PvdA en PvdD stemden voor.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. SP, PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.
Deel dit item: