Deskundigenbijeenkomst kunstmatige intelligentie (AI)De Eerste Kamer houdt dinsdag 5 oktober 2021 van 9 tot 11 uur een deskundigenbijeenkomst over de aard en uitdagingen van kunstmatige intelligentie (AI). Twee sprekers zullen daarin in het bijzonder ingaan op het streven om uitlegbare, veilige, privacyvriendelijke en onbevooroordeelde AI-systemen te bouwen en te gebruiken.

De deskundigenbijeenkomst vindt plaats in de Ridderzaal
Grotere versie foto

De eerste spreker is Catholijn Jonker, hoogleraar Interactive Engineering aan de Technische Universiteit Delft. Zij zal uitleggen wat artificiële intelligentie precies is, welke soorten systemen er bestaan en wat we van verantwoorde AI mogen verwachten. Ook licht ze toe waarom het complex is sommige AI-systemen uit te leggen, en hoe ze daar in haar onderzoek oplossingen voor ontwikkelt.

De tweede spreker is Melanie Rieback, bestuursvoorzitter van Radically Open Security, een non-profit computer security consultancy. Zij zal spreken over de eisen die de samenleving aan kunstmatige intelligentie mag stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van vooroordelen, veiligheid en privacy, en over de politieke, maatschappelijke en technische uitdaging om aan die eisen te voldoen.

De bijeenkomst is een voorbereiding op twee verdiepende sessies op 12 en 26 oktober a.s. over de rol van de Eerste Kamer bij het controleren en medevormgeven van algoritmische overheidsbesluitvorming.

Achtergrond

In 2020 heeft de Eerste Kamercommissie Justitie en Veiligheid - op voorstel van de leden Recourt en Veldhoen - een werkgroep ingesteld die moet kijken hoe de Eerste Kamer meer grip zou kunnen krijgen op de ontwikkelingen op het terrein van artificiële intelligentie. Het gaat daarbij in het bijzonder om het benutten van AI-systemen bij besluitvorming door de overheid waarbij de grond- en mensenrechten van burgers in het geding zijn en om de vraag hoe het functioneren van de democratische rechtsstaat geborgd kan worden nu de balans in de trias politica erg doorslaat naar de uitvoerende macht. Hierop heeft de Eerste Kamer een werkgroep AI ingesteld die - met medewerking van het Rathenau Instituut - drie openbare deskundigenbijeenkomst heeft georganiseerd.

Livestream

De bijeenkomst duurt van 9.00 tot 11.00 uur en is live te volgen via de website van de Eerste Kamer.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De deskundigenbijeenkomst vindt plaats in de Ridderzaal
Afbeelding 1 - De deskundigenbijeenkomst vindt plaats in de Ridderzaal