Wetsvoorstel adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en PvdD.

Tegen: VVD en ChristenUnie.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. Fractie-Otten, SP, PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.

De Kamer heeft na stemming bij zitten en opstaan ingestemd met een nieuwe Tijdelijke regeling digitaal quorum 2021.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Otten en PVV.

Zie het dossier:

De Kamer hield vandaag de jaarlijkse Algemene financiële beschouwingen (Afb).

Tijdens dit debat werden 11 moties ingediend. 1 motie werd aangehouden en over de andere 10 moties wordt op 23 november 2021 gestemd.
Deel dit item: