Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het voorstel

als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft gestemd over 9 moties die tijdens de Algemene financiele beschouwingen op 16 november 2021 waren ingediend.

De Kamer heeft met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gedebatteerd over de

Tijdens het debat zijn acht moties ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en de moties vinden plaats op 30 november 2021.
Deel dit item: