Beneluxparlement veroordeelt agressie RuslandOp 25 en 26 maart vergaderde het Beneluxparlement in plenaire zitting in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Een delegatie van veertien Eerste en Tweede Kamerleden nam deel. Aan het begin van de plenaire zitting las de voorzitter van het Beneluxparlement, Patricia Creutz, een verklaring voor over de huidige situatie in Oekraïne waarin de agressie van Rusland tegen Oekraïne wordt veroordeeld. Daarna hielden de leden van het Beneluxparlement één minuut stilte uit solidariteit met de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Tevens kregen de vertegenwoordigers van de Noordse Raad en de Baltische Assemblee de gelegenheid te reageren op de crisis in Oekraïne.


Ontwikkelingen op gebied van waterstof

Het centrale thema van de eerste dag was de waterstoftechnologie. Tijdens het themadebat werden verschillende aspecten belicht aan de hand van uiteenzettingen door diverse sprekers. Het debat werd gemodereerd door de heer Bart Biebuyck, Executive Director Clean Hydrogen Joint Undertaking.

Er werd gesproken over het belang van waterstof voor de energietransitie en de Benelux Hydrogen Strategy Roadmaps. Vertegenwoordigers van de havens van Rotterdam en Antwerpen gaven een toelichting op de import en export van waterstof. Ook werd er stilgestaan bij het belang van onderwijs en opleiding voor de opbouw van kennis rondom dit thema. Best practices uit Nederland, Noordrijn-Westfalen en Denemarken werden gedeeld.


Ondertekening gezamenlijke verklaring digitalisering

Voorafgaand aan de plenaire vergadering ondertekenden het Beneluxparlement, de Noordse Raad en de Baltische Assemblee een gezamenlijke verklaring over digitalisering, in aanwezigheid namens de Nederlandse delegatie Peter Ester, ondervoorzitter van het Beneluxparlement, en Mirjam de Blécourt-Wouterse, voorzitter van de commissie Grensoverschrijdende Samenwerking.

De drie assemblees die nauw met elkaar samenwerken, beschouwen digitalisering als een belangrijk onderwerp. In de verklaring wordt het belang van digitalisering erkent en de kansen die dit biedt op verschillende vlakken. In de gezamenlijke verklaring spreken de drie assemblees formeel uit dat zij graag samen willen werken door het delen van informatie en best practices . Samenwerking tussen verschillende landen is daarbij cruciaal.


Aanbevelingen

Op zaterdag 26 maart boog het Beneluxparlement zich over een drietal aanbevelingen die ter stemming werden gebracht. De eerste aanbeveling had als thema de bijdrage van het Beneluxparlement aan de Conferentie over de toekomst van Europa.

De aanbeveling over klimaatadaptatie en het behalen van de klimaatdoestellingen in kader van de Green Deal verzoekt op het gebied van de energiemarkt een voortrekkersrol in de EU te spelen op het gebied van duurzame energietransitie door best practices te delen, te investeren in de energie-infrastructuur en meer grensoverschrijdende samenwerking tussen de drie landen te bewerkstelligen rond de energietransitie.

De derde aanbeveling ging over de strijd tegen frauduleuze uitzendkantoren. In de Benelux is een wildgroei gaande aan uitzendkantoren die zich specialiseren in internationale arbeidsmigratie. De regeringen worden onder meer gevraagd de samenwerking tussen de verschillende inspectie- en politiediensten van de lidstaten van de Benelux te versterken. Alle aanbevelingen werden aangenomen.


Nederlandse delegatie

Op 25 en 26 maart vergaderde het Beneluxparlement in plenaire zitting in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Een Kamerdelegatie van veertien leden nam hier aandeel, bestaande uit de Eerste Kamerleden Pim van Ballekom (delegatieleider, VVD), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Carla Moonen (D66), Bob van Pareren (Fractie-Nanninga), Alexander van Hattem (PVV), Peter Ester (ChristenUnie), Hendrik-Jan Talsma (ChristenUnie), Rik Janssen (SP), Gala Veldhoen (GroenLinks), Saskia Kluit (GroenLinks), Hamit Karakus (PvdA) en de Tweede Kamerleden Jan Klink (VVD), Thom van Campen (VVD) en Daan de Kort (VVD) namen deel aan de plenaire zitting van het Beneluxparlement. De vergadering vond plaats in hybride vorm, met deelnemers fysiek aanwezig en deels via videoverbinding.


Meer informatie

Het statement over Oekraïne is hier te vinden en over digitalisering hier.


Deel dit item: