Driedaags Interparlementair Koninkrijksoverleg afgeslotenVan woensdag 4 mei tot en met vrijdag 6 mei 2019 heeft in Sint Maarten het Interparlementair Koninkrijkoverleg (IPKO) plaatsgevonden. Delegaties van de Staten-Generaal - de Eerste en de Tweede Kamer - en van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten vergaderden onder leiding van de Statenvoorzitter van Sint Maarten, Grisha Heyliger-Marten, over belangrijke thema's die alle landen van het Koninkrijk aangaan. De voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, Mariëlle Paul, was delegatieleider van de Staten-Generaaldelegatie. De voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer, Paul Rosenmöller, was de vice-delegatieleider.

Het IPKO vindt eens per half jaar plaats, in de regel in januari in een van de Caribische landen van het Koninkrijk en in mei/juni in Den Haag. Door de gevolgen van covid-19 was het IPKO van januari 2022 in goed onderling overleg uitgesteld tot mei. Tijdens het halfjaarlijkse IPKO-overleg wisselen de parlementen van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten informatie uit over actuele thema's die de landen van het Koninkrijk aangaan.

Voor de Eerste Kamer namen aan het IPKO deel: Paul Rosenmöller (GroenLinks, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) en vice-delegatieleider), Joop Atsma (CDA), Toine Beukering (Fractie-Nanninga), Boris Dittrich (D66) en Peter Ester (ChristenUnie).


Onderwerpen

Op de agenda van het IPKO stonden een technische briefing door ambtenaren uit alle vier de landen van het Koninkrijk over het in februari aan alle parlementen toegezonden voorstel van rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling. De delegaties gingen vervolgens in verschillende samenstellingen hierover onderling in gesprek, vooruitlopend op de rijkswetbehandeling in achtereenvolgens Tweede en Eerste Kamer. Verder is tijdens het IPKO gesproken over de stand van zaken rondom de uitvoering van de landspakketten, betere en duurzame relaties binnen het Koninkrijk (waaronder samenwerking, hulp en bijstand, mensenrechten en deugdelijk bestuur, en de uitvoering van de moties Rosenmöller en Van Raak c.s. en consensusrijkswetten).

Tijdens het werkbezoek is een aantal projecten bezocht in het kader van de wederopbouw na de verwoestingen in 2017 door de orkanen Irma en Maria. Ook is aandacht besteed aan het gevangenissysteem van Sint Maarten. Het Ministerie van Justitie van Sint Maarten verzorgde een presentatie over de plannen voor verbouwing en verbetering van de gevangenis en de delegaties brachten een bezoek aan de Point Blanche gevangenis.


Werkbezoeken

Voorafgaand aan het IPKO legde de Staten-Generaaldelegatie op maandag 2 en dinsdag 3 mei werkbezoeken af op Saba en Sint Eustatius. Onderwerpen als kansen voor jongeren en young professionals , economische ontwikkeling, infrastructuur en duurzame ontwikkeling stonden hier centraal.


Afspraken

Het interparlementair overleg eindigde vrijdagmiddag 6 mei 2022 met het vaststellen en ondertekenen van de afsprakenlijst. De voorzitters van de drie delegaties gaven vervolgens een gezamenlijke persconferentie. Hieronder vindt u de afsprakenlijst.


Deel dit item: